logo-fundusze europejskie      logo-bip-szkoła-strzelce

We wtorek, tak jak w całej Polsce, rozpoczęły się egzaminy ósmoklasisty. Uczniowie oprócz czytania ze zrozumieniem i innych zadań, mieli też do napisania wypracowanie . Temat odnosił się do fragmentu dramatu J. Słowackiego „Balladyny”. Powodzenia na dalsze dni egzaminów. 

                                                                       Jolanta Piotrowicz-Albiniak 

Projekt i wykonanie Szkoła Podstawowa w Strzelcach (woj. łódzkie)