logo-fundusze europejskie      logo-bip-szkoła-strzelce

 

Projekt

„Nie tylko dla orłów” -kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach

 

Celem projektu „Nie tylko dla orłów” -kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach Nr RPLD-11.01.02-IZ.00-10-001/18 realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014-2020 jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy a także  rozwijanie u nauczycieli indywidualnego podejścia do ucznia.

 

Planowane efekty projektu

·         nabyciu przez uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy

·         nadanie/wzmocnienie kompetencji kadr szkoły-min.23 nauczycieli ,

·         podniesienie efektów rewalidacyjnych szkoły poprzez wsparcie indywidualizacji uczniów SPEDU (15 os.) dzięki zastosowaniu terapii i pomocy psych-pedagog.,

·         doposażenie szkoły w narzędzia i pomoce specjalistyczne oraz wsparcie kompetencji nauczycieli (4os.) w zakresie indywidualizacji, doposażeniu szkoły w sprzęt TIK i sprzęt do wdrażania metody eksperymentu.

 

 

Wartość projektu: 600 127,75 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 510 108, 58

 

 

Na podstawie decyzji Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej o przedłużeniu zawieszenia zajęć, odwołujemy kolejne zajęcia projektowe

 

W związku z tym sobotnie zajęcia realizowane z ramach  projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich p. tyt.: “NIE TYLKO DLA ORŁÓW - kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach” 

zostają odwołane do 11 kwietnia 2020r.

 

Informacja

Zajęcia z terapii pedagogicznej z Panią Elżbietą Cykowską, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki Z Panią Barbarą Jóźwiak oraz zajęcia logopedyczne z Panią Joanną Kołodziejską  zaplanowane w harmonogramie na 08.06.2019r odbędą się 01.06.2019r. Za zmianę terminu przepraszamy. Serdecznie zapraszamy.

 

 

WAŻNE

Na podstawie decyzji Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszonej w dniu 11 marca  2020 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego, zawiesza  się zajęcia dydaktyczno - wychowawcze  w terminie od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r.

W związku z tym zajęcia realizowane z ramach  projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich p. tyt.: “NIE TYLKO DLA ORŁÓW - kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach”

Odwołane zostają wszystkie zajęcia zaplanowane na sobotę 14 marca 2020r. i sobotę 21 marca 2020r .

 

Marta Łykowska

 

 

W ramach projektu „NIE TYLKO DLA ORŁÓW - kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach”  od 23 marca 2019 roku  do 15 czerwca 2019 roku przeprowadzonych zostało dziewięć rodzajów zajęć z zakresu wspierania, usprawniania i rozwoju różnych kompetencji uczniów.

Prowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki ( dwie grupy, jedna metodą eksperymentu), języka anielskiego, TIK, zajęcia rozwijające z języka niemieckiego i z przyrody (prowadzone metodą eksperymentu). Odbywały się zajęcia z terapii pedagogicznej oraz terapii pedagogicznej z elementami terapii ręki, a także zajęcia logopedyczne.

Uczniowie chętnie brali udział w spotkaniach. Zgłębiali wiedzę, wyrównywali braki, usprawniali wybrane umiejętności, kształtowali różnego rodzaju kompetencje.

         Swoje umiejętności podnosili również nauczyciele. W czerwcu przeprowadzono kurs  doskonalący z zakresu kształtowania kompetencji kluczowej – umiejętności matematyczno-przyrodniczej z wykorzystaniem metody eksperymentu, w którym uczestniczył sześciu pedagogów.

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w zajęciach

 

Rekrutacja na wymienione niżej zajęcia odbywa się w terminie od 02.09.2019r. do 17.09.2019r.

 

GRA BIZNESOWA - symulacja przedsiębiorstwa 6 grup, klasy. IV-VIII, grupa 8 osób

CREATIVE BEASTS -porozumiewanie się w języku angielskim, kreatywność i innowacyjność,  2 grupy, klasy. IV-VIII, grupa 8 osób

Marzena Reszke-Zajęcia rozwijające z biologii z wykorzystaniem metody eksperymentu : 1gr. ,klasy VII-VIII, grupa 8 osób

Kamila Grabowska - Zajęcia rozwijające z  chemii z wykorzystaniem metody eksperymentu, : 1gr. ,klasy VII-VIII, grupa 8 osób

Zajęcia TIK, kreatywność i innowacyjność- ZAJĘCIA Z GRAFIKI , klasy IV-VI, 1gr. grupa 8 osób

Zajęcia TIK, ZAJĘCIA Z TECHNIKI KRĘCENIA FILMU PRZY UŻYCIU SPRZĘTU CYFROWEGO, 1gr. ,klasy VII-VIII, grupa 8 osób

 

 

 

Marta Łykowska

 

 

 

Harmonogram zajęć

Godziny przywozu uczniów na zajęcia w ramach projektu:

 

„NIE TYLKO DLA ORŁÓW - kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach”

 

Dla dzieci zakwalifikowanych na  zajęcia w następujące soboty:

 

28.09.2019

12.10.2019

26.10.2019

16.11.2019

30.11.2019

 

Karolew-8.05, Zaranna 8.08, StacjaPKP  8.10, Niedrzew II 8.13, Niedrzew I 8.15, Siemianów I 8.20, Siemianów II 8.23, Klonowiec SP 8.25, Klonowiec 8.23, Wola Raciborowska 8.33, Wieszczyce 8.35, Bociany 8.40,  Sójki 8.43, Dębina 8.45, Muchnów 8.48, Marianów 9.00, Sójki Parcel 9.05, Muchnice 9.10, Marianka 9.13, Dąbkowice 9.18,  Długołęka 9.20, Niedrzaków 9.23,  Sieraków 9.25, Holendry 9.28,  Strzelce 9.30

 

Odwozy rozpoczynają się o 13.35.

Zajęcia:

1.     Zajęcia rozwijające z chemii

2.     Zajęcia rozwijające –grafika komputerowa

3.     Zajęcia rozwijające-gry biznesowe (przedsiębiorczość)

4.     Zajęcia rozwijające z języka angielskiego (creative beasts)

 

 

Harmonogram zajęć

                                Godziny przywozu uczniów na zajęcia w ramach projektu:

 

„NIE TYLKO DLA ORŁÓW - kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach”

 

Dla dzieci zakwalifikowanych na  zajęcia w następujące soboty:

 

05.10.2019,

19.10.2019,

23.11.2019,

07.12.2019,

14.12.2019

 

Karolew-8.05, Zaranna 8.08, StacjaPKP  8.10, Niedrzew II 8.13, Niedrzew I 8.15, Siemianów I 8.20, Siemianów II 8.23, Klonowiec SP 8.25, Klonowiec 8.23, Wola Raciborowska 8.33, Wieszczyce 8.35, Bociany 8.40,  Sójki 8.43, Dębina 8.45, Muchnów 8.48, Marianów 9.00, Sójki Parcel 9.05, Muchnice 9.10, Marianka 9.13, Dąbkowice 9.18,  Długołęka 9.20, Niedrzaków 9.23,  Sieraków 9.25, Holendry 9.28,  Strzelce 9.30

Odwozy rozpoczynają się o 13.35.

Zajęcia:

1.     Zajęcia rozwijające z biologii

2.     Zajęcia rozwijające –TIK-kręcenie filmu

3.     Zajęcia rozwijające-gry biznesowe (przedsiębiorczość)

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego (creative beasts)

Marta Łykowska

 

 

W ramach projektu „Nie tylko dla orłów-kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach” uczniowie uczestniczą w kolejnych , interesujących zajęciach, a nauczyciele rozwijają kompetencje dzięki udziałowi w ciekawych szkoleniach.

 

Aktualnie , od 28.09.2019r. w soboty odbywają się zajęcia rozwijające z biologii, chemii, języka angielskiego, przedsiębiorczości,  zajęcia rozwijające TIK (kręcenie filmu i grafika komputerowa). Uczniowie dzięki udziałowi w spotkaniach rozwijają zainteresowania i umiejętności. Pracują w małych grupach, wykorzystując uzyskane dzięki projektowi pomoce i sprzęt komputerowy.

 

Nauczyciele we wrześniu 2019r. uczestniczyli w szkoleniu Tik na Tak, podczas którego pogłębiali wiedzę  z zakresu informatyki, w październiku rozwijali umiejętności w zakresie współpracy zespołowej.

 

 

 

 

GMINA STRZELCE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p. tyt.: “NIE TYLKO DLA ORŁÓW - kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach”

 

Od  02.01.2020 r. prowadzona jest dalsza rekrutacja na zajęcia prowadzone  w ramach projektu.

 

·        Zajęcia rozwijające  z jęz. angielskiego  klasy IV-VI, VI-VIII

·        Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki IV-VI

·        Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem metody eksperymentu IV-VI

·        Zajęcia rozwijające z fizyki z wykorzystaniem metody eksperymentu VII-VIII

·        Zajęcia rozwijające z geografii z wykorzystaniem metody eksperymentu VII-VIII

·        Zajęcia wyrównawcze z TIK

·        Zajęcia rozwijające z TIK

·        Zajęcia z webmasteringu dla uczniów

·        Terapia pedagogiczna z elementami terapii ręki

·        Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

·        Gra biznesowa –symulacja przedsiębiorstw-umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, przedsiębiorczość i rozwiązywanie problemów

·        Creative beasts –zajęcia kształtujące umiejętności: porozumiewanie się w językach obcych, kreatywność i innowacyjność z zakresu wykorzystania słownictwa/zwrotów w jęz. angielskim.

 

 

Zajęcia będą odbywały się w soboty, uczniów będzie dowoził i odwoził autobus szkolny.

 

 

 

 

Harmonogram zajęć

 

Godziny przywozu uczniów na zajęcia w ramach projektu:

 

 

 

„NIE TYLKO DLA ORŁÓW - kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach”

 

 

 

Dla uczniów zakwalifikowanych na  zajęcia w następujące soboty:

 

 

 

01.02, 15.02, 29. 02, 14.03, 28.03 (2020)

 

Rozpoczęcie zajęć 9.30

 

Karolew-8.05, Zaranna 8.08, StacjaPKP  8.10, Niedrzew II 8.13, Niedrzew I 8.15, Siemianów I 8.20, Siemianów II 8.23, Klonowiec SP 8.25, Klonowiec 8.23, Wola Raciborowska 8.33, Wieszczyce 8.35, Bociany 8.40,  Sójki 8.43, Dębina 8.45, Muchnów 8.48, Marianów 9.00, Sójki Parcel 9.05, Muchnice 9.10, Marianka 9.13, Dąbkowice 9.18,  Długołęka 9.20, Niedrzaków 9.23,  Sieraków 9.25, Holendry 9.28,  Aleksandrów 9.29, Strzelce 9.30

 

Odwozy rozpoczynają się o 13.35.

 

Zajęcia:

 

1.      Zajęcia rozwijające-gry biznesowe (przedsiębiorczość)-trzy grupy

 

2.      Zajęcia rozwijające z języka angielskiego (creative beasts)

 

3.      Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem metody eksperymentu- A. Rożnowski IV-VI

 

4.      Zajęcia z tworzenia stron internetowych- Wojtek Godlewski VII-VIII

 

5.      Zajęcia rozwijające z języka angielskiego IV-VI Karolina Lazarowicz

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram zajęć

 

Godziny przywozu uczniów na zajęcia w ramach projektu:

 

 

 

„NIE TYLKO DLA ORŁÓW - kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach”

 

 

 

Dla uczniów zakwalifikowanych na  zajęcia w następujące soboty:

 

 

 

08.02, 22.02, 07.03, 21.03, 18.04 (2020)

 

Rozpoczęcie zajęć 9.30

 

 

 

Karolew-8.05, Zaranna 8.08, StacjaPKP  8.10, Niedrzew II 8.13, Niedrzew I 8.15, Siemianów I 8.20, Siemianów II 8.23, Klonowiec SP 8.25, Klonowiec 8.23, Wola Raciborowska 8.33, Wieszczyce 8.35, Bociany 8.40,  Sójki 8.43, Dębina 8.45, Muchnów 8.48, Marianów 9.00, Sójki Parcel 9.05, Muchnice 9.10, Marianka 9.13, Dąbkowice 9.18,  Długołęka 9.20, Niedrzaków 9.23,  Sieraków 9.25, Holendry 9.28,  Aleksandrów 9.29, Strzelce 9.30

 

Odwozy rozpoczynają się o 13.35.

 

Zajęcia:

 

 

 

1.     Zajęcia rozwijające z języka angielskiego (creative beasts)

 

2.     Gry biznesowe (przedsiębiorczość) –trzy grupy

 

3.     Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki prowadzone metodą eksperymentu IV-VI

Terapia pedagogiczna z elementami terapii ręki

 

Koordynator –Marta Łykowska

 

 

Od lutego 2020 roku w ramach projektu „Nie tylko dla orłów-kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach” odbywają się kolejne zajęcia dla uczniów. Dzieci uczestniczą w

 

1.       Zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych  z matematyki z wykorzystaniem metody eksperymentu

 

2.       Zajęciach z tworzenia stron internetowych

 

3.       Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

 

4.       Gry biznesowe-przedsiębiorczość

 

5.       creative-język angielski

 

6.       Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

 

7.       Terapia pedagogiczna z elementami terapii ręki

 

Uczniowie rozwijali umiejętności, poszerzali wiedzę, uczyli się współpracy, wdrażali się do kreatywności.

 

 

Koordynator-Marta Łykowska

 

 

 

Zapraszamy do udziału w zajęciach

 

Rekrutacja na wymienione niżej zajęcia odbywa się w terminie od 09.03.2020 r. do 31.03.2020r.

 

 

 

 

 

Zajęcia rozwijające z fizyki z wykorzystaniem metody eksperymentu : 1gr. ,klasy VII-VIII, grupa 8 osób

 

Zajęcia rozwijające z  geografii z wykorzystaniem metody eksperymentu, : 1gr. ,klasy VII-VIII, grupa 8 osób

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze TIK-klasy IV-VI, 1gr. grupa 8 osób

 

 

 

Zajęcia rozwijające TIK, 1gr., klasy VII-VIII, grupa 8 osób

 

 

 

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego klasy VII-VIII, grupa 8 osób

 

 

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne klasy IV-VI, 1gr. grupa 8 osób

 

 

 

Zajęcia z projektu  „ Nie tylko dla orłów-kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach”

 

5 września 2020 r. wznawiamy prowadzenie zajęć projektowych. Wszelkie działania będą przebiegały zgodnie z procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązującymi w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach. Godziny dowozów i odwozów pozostają bez zmian. Na stronie będą informacje odnośnie grup uczniów na poszczególne terminy.

Jeżeli chodzi o dowozy i odwozy , będą one w każdym tygodniu analizowane , a w razie potrzeb koordynator będzie kontaktował się z rodzicami i ustalał sposób transportu.

Jeżeli żaden pracownik szkoły nie będzie się z Państwem kontaktował, oznacza to, że uczeń, aby dojechać na zajęcia projektowe , ma możliwość skorzystania z autobusu szkolonego zgodnie z tym, jak było dotychczas.

W tygodniu poprzedzającym zajęcia uczniom będą przypominane osobiście składy projektowych  grup, godziny dowozów i odwozów oraz zasady zachowania zgodne z procedurami bezpieczeństwa COVID-19

 

Harmonogram zajęć

Godziny przywozu uczniów na zajęcia w ramach projektu:

 

„NIE TYLKO DLA ORŁÓW - kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach”

 

 

Sobota- 05.09.2020, rozpoczęcie zajęć godzina 9.30

 

Karolew-8.05, Zaranna 8.08, Stacja PKP  8.10, Niedrzew II 8.13, Niedrzew I 8.15, Siemianów I 8.20, Siemianów II 8.23, Klonowiec SP 8.24, Klonowiec 8.25, Wola Raciborowska 8.33, Wieszczyce 8.35, Bociany 8.40,  Sójki 8.43, Dębina 8.45, Muchnów 8.48, Marianów 9.00, Sójki Parcel 9.05, Muchnice 9.10, Marianka 9.13, Dąbkowice 9.18,  Długołęka 9.20, Kozia Góra 9.21, Niedrzaków 9.23,  Sieraków 9.25, Holendry 9.28,  Aleksandrów 9.29, Strzelce 9.30

Odwozy rozpoczynają się o 13.35.

Zajęcia:

1.     Przedsiębiorczość-I

2.     Przedsiębiorczość II

3.     Przedsiębiorczość III

4.     Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem metody eksperymentu- A. Rożnowski IV-VI

5.     Zajęcia z tworzenia stron internetowych- Wojciech Godlewski VII-VIII

6.     Zajęcia rozwijające z języka angielskiego IV-VI Karolina Lazarowicz

 

Sobota- 26.09.2020,

rozpoczęcie zajęć godzina 9.30

 

Karolew-8.05, Zaranna 8.08, Stacja PKP  8.10, Niedrzew II 8.13, Niedrzew I 8.15, Siemianów I 8.20, Siemianów II 8.23, Klonowiec SP 8.24, Klonowiec 8.25, Wola Raciborowska 8.33, Wieszczyce 8.35, Bociany 8.40,  Sójki 8.43, Dębina 8.45, Muchnów 8.48, Marianów 9.00, Sójki Parcel 9.05, Muchnice 9.10, Marianka 9.13, Dąbkowice 9.18,  Długołęka 9.20, Kozia Góra 9.21, Niedrzaków 9.23,  Sieraków 9.25, Holendry 9.28,  Aleksandrów 9.29, Strzelce 9.30

Odwozy rozpoczynają się o 13.35.

Zajęcia:

26.09.2020

1.      Przedsiębiorczość-I

2.      Przedsiębiorczość II

3.      Przedsiębiorczość III

4.      Zajęcia rozwijające z języka angielskiego (creative beasts) I

5.       Zajęcia rozwijające z j. angielskiego VII-VIII-p. Gładysiak

6.       Zajęcia rozwijające z geografii VII-VIII-p. Jolanta Janik

7.       Zajęcia rozwijające z TIK Ariel Rożnowki

8.       Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne IV-VI-p. Marta Łykowska

 

 

Zajęcia w dniu 03.10.2020

Rozpoczęcie zajęć godzina 9.30

Karolew-8.05, Zaranna 8.08, Stacja PKP  8.10, Niedrzew II 8.13, Niedrzew I 8.15, Siemianów I 8.20, Siemianów II 8.23, Klonowiec SP 8.24, Klonowiec 8.25, Wola Raciborowska 8.33, Wieszczyce 8.35, Bociany 8.40,  Sójki 8.43, Dębina 8.45, Muchnów 8.48, Marianów 9.00, Sójki Parcel 9.05, Muchnice 9.10, Marianka 9.13, Dąbkowice 9.18,  Długołęka 9.20, Kozia Góra 9.21, Niedrzaków 9.23,  Sieraków 9.25, Holendry 9.28,  Aleksandrów 9.29, Strzelce 9.30

Odwozy rozpoczynają się o 13.35.

Zajęcia:

03.10.2020

 

1.       Przedsiębiorczość IV

2.       Przedsiębiorczość V

3.       Przedsiębiorczość VI

4.       creative- język angielski II

5.       Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki IV-VI, p. Jóźwiak

6.       Terapia pedagogiczna z elementami terapii ręki. S. Pacholec

7.       Zajęcia rozwijające VII-VIII TIK-p. W. Godlewski

Zajęcia rozwijające z fizyki VII-VIII-p. Mariusz Cywiński

 

Koordynator-  Marta Łykowska

Zajęcia w dniu 17.10.2020

Rozpoczęcie zajęć godzina 9.30

Karolew-8.05, Zaranna 8.08, Stacja PKP  8.10, Niedrzew II 8.13, Niedrzew I 8.15, Siemianów I 8.20, Siemianów II 8.23, Klonowiec SP 8.24, Klonowiec 8.25, Wola Raciborowska 8.33, Wieszczyce 8.35, Bociany 8.40,  Sójki 8.43, Dębina 8.45, Muchnów 8.48, Marianów 9.00, Sójki Parcel 9.05, Muchnice 9.10, Marianka 9.13, Dąbkowice 9.18,  Długołęka 9.20, Kozia Góra 9.21, Niedrzaków 9.23,  Sieraków 9.25, Holendry 9.28,  Aleksandrów 9.29, Strzelce 9.30

Odwozy rozpoczynają się o 13.35.

Zajęcia:

 

1.       Zajęcia rozwijające z j. angielskiego VII-VIII-p. Agnieszka Gładysiak

2.       Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne IV-VI-p. Marta Łykowska

3.       Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze IV-VI TIK-p. Ariel Rożnowski

Zajęcia rozwijające VII-VIII TIK-p. W. Godlewski

Zajęcia w dniu 24.10.2020

Rozpoczęcie zajęć godzina 9.30

Karolew-8.05, Zaranna 8.08, Stacja PKP  8.10, Niedrzew II 8.13, Niedrzew I 8.15, Siemianów I 8.20, Siemianów II 8.23, Klonowiec SP 8.24, Klonowiec 8.25, Wola Raciborowska 8.33, Wieszczyce 8.35, Bociany 8.40,  Sójki 8.43, Dębina 8.45, Muchnów 8.48, Marianów 9.00, Sójki Parcel 9.05, Muchnice 9.10, Marianka 9.13, Dąbkowice 9.18,  Długołęka 9.20, Kozia Góra 9.21, Niedrzaków 9.23,  Sieraków 9.25, Holendry 9.28,  Aleksandrów 9.29, Strzelce 9.30

Odwozy rozpoczynają się o 13.35.

Zajęcia:

       1. Zajęcia rozwijające z j. angielskiego VII-VIII-p. Agnieszka Gładysiak

2.       Zajęcia rozwijające z geografii VII-VIII-p. Jolanta Janik

3.       Zajęcia rozwijające z fizyki VII-VIII

4.       Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne IV-VI-p. Marta Łykowska

5.       Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze IV-VI TIK-p. Ariel RożnowskiZajęcia rozwijające VII-VIII TIK-p. W. Godlewski

 

Koordynator –Marta Łykowska

 

Projekt i wykonanie Szkoła Podstawowa w Strzelcach (woj. łódzkie)