logo-fundusze europejskie
 

 

Projekt

„Nie tylko dla orłów” -kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach

 

Celem projektu „Nie tylko dla orłów” -kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach Nr RPLD-11.01.02-IZ.00-10-001/18 realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014-2020 jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy a także  rozwijanie u nauczycieli indywidualnego podejścia do ucznia.

 

Planowane efekty projektu

·         nabyciu przez uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy

·         nadanie/wzmocnienie kompetencji kadr szkoły-min.23 nauczycieli ,

·         podniesienie efektów rewalidacyjnych szkoły poprzez wsparcie indywidualizacji uczniów SPEDU (15 os.) dzięki zastosowaniu terapii i pomocy psych-pedagog.,

·         doposażenie szkoły w narzędzia i pomoce specjalistyczne oraz wsparcie kompetencji nauczycieli (4os.) w zakresie indywidualizacji, doposażeniu szkoły w sprzęt TIK i sprzęt do wdrażania metody eksperymentu.

 

 

Wartość projektu: 600 127,75 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 510 108, 58

 

Informacja

Zajęcia z terapii pedagogicznej z Panią Elżbietą Cykowską, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki Z Panią Barbarą Jóźwiak oraz zajęcia logopedyczne z Panią Joanną Kołodziejską  zaplanowane w harmonogramie na 08.06.2019r odbędą się 01.06.2019r. Za zmianę terminu przepraszamy. Serdecznie zapraszamy.

 

 

W ramach projektu „NIE TYLKO DLA ORŁÓW - kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach”  od 23 marca 2019 roku  do 15 czerwca 2019 roku przeprowadzonych zostało dziewięć rodzajów zajęć z zakresu wspierania, usprawniania i rozwoju różnych kompetencji uczniów.

Prowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki ( dwie grupy, jedna metodą eksperymentu), języka anielskiego, TIK, zajęcia rozwijające z języka niemieckiego i z przyrody (prowadzone metodą eksperymentu). Odbywały się zajęcia z terapii pedagogicznej oraz terapii pedagogicznej z elementami terapii ręki, a także zajęcia logopedyczne.

Uczniowie chętnie brali udział w spotkaniach. Zgłębiali wiedzę, wyrównywali braki, usprawniali wybrane umiejętności, kształtowali różnego rodzaju kompetencje.

         Swoje umiejętności podnosili również nauczyciele. W czerwcu przeprowadzono kurs  doskonalący z zakresu kształtowania kompetencji kluczowej – umiejętności matematyczno-przyrodniczej z wykorzystaniem metody eksperymentu, w którym uczestniczył sześciu pedagogów.

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w zajęciach

 

Rekrutacja na wymienione niżej zajęcia odbywa się w terminie od 02.09.2019r. do 17.09.2019r.

 

GRA BIZNESOWA - symulacja przedsiębiorstwa 6 grup, klasy. IV-VIII, grupa 8 osób

CREATIVE BEASTS -porozumiewanie się w języku angielskim, kreatywność i innowacyjność,  2 grupy, klasy. IV-VIII, grupa 8 osób

Marzena Reszke-Zajęcia rozwijające z biologii z wykorzystaniem metody eksperymentu : 1gr. ,klasy VII-VIII, grupa 8 osób

Kamila Grabowska - Zajęcia rozwijające z  chemii z wykorzystaniem metody eksperymentu, : 1gr. ,klasy VII-VIII, grupa 8 osób

Zajęcia TIK, kreatywność i innowacyjność- ZAJĘCIA Z GRAFIKI , klasy IV-VI, 1gr. grupa 8 osób

Zajęcia TIK, ZAJĘCIA Z TECHNIKI KRĘCENIA FILMU PRZY UŻYCIU SPRZĘTU CYFROWEGO, 1gr. ,klasy VII-VIII, grupa 8 osób

 

 

 

Marta Łykowska

 

 

 

Harmonogram zajęć

Godziny przywozu uczniów na zajęcia w ramach projektu:

 

„NIE TYLKO DLA ORŁÓW - kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach”

 

Dla dzieci zakwalifikowanych na  zajęcia w następujące soboty:

 

28.09.2019

12.10.2019

26.10.2019

16.11.2019

30.11.2019

 

Karolew-8.05, Zaranna 8.08, StacjaPKP  8.10, Niedrzew II 8.13, Niedrzew I 8.15, Siemianów I 8.20, Siemianów II 8.23, Klonowiec SP 8.25, Klonowiec 8.23, Wola Raciborowska 8.33, Wieszczyce 8.35, Bociany 8.40,  Sójki 8.43, Dębina 8.45, Muchnów 8.48, Marianów 9.00, Sójki Parcel 9.05, Muchnice 9.10, Marianka 9.13, Dąbkowice 9.18,  Długołęka 9.20, Niedrzaków 9.23,  Sieraków 9.25, Holendry 9.28,  Strzelce 9.30

 

Odwozy rozpoczynają się o 13.35.

Zajęcia:

1.     Zajęcia rozwijające z chemii

2.     Zajęcia rozwijające –grafika komputerowa

3.     Zajęcia rozwijające-gry biznesowe (przedsiębiorczość)

4.     Zajęcia rozwijające z języka angielskiego (creative beasts)

 

 

Harmonogram zajęć

                                Godziny przywozu uczniów na zajęcia w ramach projektu:

 

„NIE TYLKO DLA ORŁÓW - kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach”

 

Dla dzieci zakwalifikowanych na  zajęcia w następujące soboty:

 

05.10.2019,

19.10.2019,

23.11.2019,

07.12.2019,

14.12.2019

 

Karolew-8.05, Zaranna 8.08, StacjaPKP  8.10, Niedrzew II 8.13, Niedrzew I 8.15, Siemianów I 8.20, Siemianów II 8.23, Klonowiec SP 8.25, Klonowiec 8.23, Wola Raciborowska 8.33, Wieszczyce 8.35, Bociany 8.40,  Sójki 8.43, Dębina 8.45, Muchnów 8.48, Marianów 9.00, Sójki Parcel 9.05, Muchnice 9.10, Marianka 9.13, Dąbkowice 9.18,  Długołęka 9.20, Niedrzaków 9.23,  Sieraków 9.25, Holendry 9.28,  Strzelce 9.30

Odwozy rozpoczynają się o 13.35.

Zajęcia:

1.     Zajęcia rozwijające z biologii

2.     Zajęcia rozwijające –TIK-kręcenie filmu

3.     Zajęcia rozwijające-gry biznesowe (przedsiębiorczość)

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego (creative beasts)

Marta Łykowska

 

 

W ramach projektu „Nie tylko dla orłów-kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach” uczniowie uczestniczą w kolejnych , interesujących zajęciach, a nauczyciele rozwijają kompetencje dzięki udziałowi w ciekawych szkoleniach.

 

Aktualnie , od 28.09.2019r. w soboty odbywają się zajęcia rozwijające z biologii, chemii, języka angielskiego, przedsiębiorczości,  zajęcia rozwijające TIK (kręcenie filmu i grafika komputerowa). Uczniowie dzięki udziałowi w spotkaniach rozwijają zainteresowania i umiejętności. Pracują w małych grupach, wykorzystując uzyskane dzięki projektowi pomoce i sprzęt komputerowy.

 

Nauczyciele we wrześniu 2019r. uczestniczyli w szkoleniu Tik na Tak, podczas którego pogłębiali wiedzę  z zakresu informatyki, w październiku rozwijali umiejętności w zakresie współpracy zespołowej.

 

 

 

 

GMINA STRZELCE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p. tyt.: “NIE TYLKO DLA ORŁÓW - kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach”

 

Od  02.01.2020 r. prowadzona jest dalsza rekrutacja na zajęcia prowadzone  w ramach projektu.

 

·        Zajęcia rozwijające  z jęz. angielskiego  klasy IV-VI, VI-VIII

·        Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki IV-VI

·        Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem metody eksperymentu IV-VI

·        Zajęcia rozwijające z fizyki z wykorzystaniem metody eksperymentu VII-VIII

·        Zajęcia rozwijające z geografii z wykorzystaniem metody eksperymentu VII-VIII

·        Zajęcia wyrównawcze z TIK

·        Zajęcia rozwijające z TIK

·        Zajęcia z webmasteringu dla uczniów

·        Terapia pedagogiczna z elementami terapii ręki

·        Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

·        Gra biznesowa –symulacja przedsiębiorstw-umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, przedsiębiorczość i rozwiązywanie problemów

·        Creative beasts –zajęcia kształtujące umiejętności: porozumiewanie się w językach obcych, kreatywność i innowacyjność z zakresu wykorzystania słownictwa/zwrotów w jęz. angielskim.

 

 

Zajęcia będą odbywały się w soboty, uczniów będzie dowoził i odwoził autobus szkolny.

Koordynator –Marta Łykowska

Projekt i wykonanie Szkoła Podstawowa w Strzelcach (woj. łódzkie)