logo-fundusze europejskie
 

 

Projekt

„Nie tylko dla orłów” -kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach

 

Celem projektu „Nie tylko dla orłów” -kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach Nr RPLD-11.01.02-IZ.00-10-001/18 realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014-2020 jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy a także  rozwijanie u nauczycieli indywidualnego podejścia do ucznia.

 

Planowane efekty projektu

·         nabyciu przez uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy

·         nadanie/wzmocnienie kompetencji kadr szkoły-min.23 nauczycieli ,

·         podniesienie efektów rewalidacyjnych szkoły poprzez wsparcie indywidualizacji uczniów SPEDU (15 os.) dzięki zastosowaniu terapii i pomocy psych-pedagog.,

·         doposażenie szkoły w narzędzia i pomoce specjalistyczne oraz wsparcie kompetencji nauczycieli (4os.) w zakresie indywidualizacji, doposażeniu szkoły w sprzęt TIK i sprzęt do wdrażania metody eksperymentu.

 

 

Wartość projektu: 600 127,75 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 510 108, 58

 

Informacja

Zajęcia z terapii pedagogicznej z Panią Elżbietą Cykowską, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki Z Panią Barbarą Józwiak oraz zajęcia logopedyczne z Panią Joanną Kołodziejską  zaplanowane w harmonogramie na 08.06.2019r odbędą się 01.06.2019r. Za zmianę terminu przepraszamy. Serdecznie zapraszamy

Marta Łykowska

 

 

W ramach projektu „NIE TYLKO DLA ORŁÓW - kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach”  od 23 marca 2019 roku  do 15 czerwca 2019 roku przeprowadzonych zostało dziewięć rodzajów zajęć z zakresu wspierania, usprawniania i rozwoju różnych kompetencji uczniów.

Prowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki ( dwie grupy, jedna metodą eksperymentu), języka anielskiego, TIK, zajęcia rozwijające z języka niemieckiego i z przyrody (prowadzone metodą eksperymentu). Odbywały się zajęcia z terapii pedagogicznej oraz terapii pedagogicznej z elementami terapii ręki, a także zajęcia logopedyczne.

Uczniowie chętnie brali udział w spotkaniach. Zgłębiali wiedzę, wyrównywali braki, usprawniali wybrane umiejętności, kształtowali różnego rodzaju kompetencje.

         Swoje umiejętności podnosili również nauczyciele. W czerwcu przeprowadzono kurs  doskonalący z zakresu kształtowania kompetencji kluczowej – umiejętności matematyczno-przyrodniczej z wykorzystaniem metody eksperymentu, w którym uczestniczył sześciu pedagogów.

 

Marta Łykowska

 

 


Projekt i wykonanie Szkoła Podstawowa w Strzelcach (woj. łódzkie)