logo-fundusze europejskie      logo-bip-szkoła-strzelce

 

REKRUTACJA DZIECI 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Strzelce na rok szkolny 2019/2020

 

 

 

Lp.

               Rodzaj czynności

             Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

            Termin

w postępowaniu  uzupełniającym

   1

                             2

                 3

                 4

    1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 25 lutego 2019 r

do 08 marca 2019 r

do godz: 14:00

 

 

od 03 kwietnia 2019 r

do 10 kwietnia 2019 r

do godz: 14:00

   2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 11 marca 2019 r

do 15 marca 2019 r

 

 

od 12 kwietnia 2019 r

do 15 kwietnia 2019 r

   3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

18 marca 2019 r

do godz: 14:00

 

17 kwietnia 2019 r

do godz: 14:00

  4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 21 marca 2019 r

do 29 marca 2019 r

 

 

od 18 kwietnia 2019 r

do 19 kwietnia 2019 r

  5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

03 kwietnia 2019r

do godz: 14:00

 

23 kwietnia 2019 r

do godz: 14:00

 

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów  przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzelce na rok szkolny 2019/2020

 

 

 

Lp.

               Rodzaj czynności

             Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

            Termin

w postępowaniu  uzupełniającym

   1

                             2

                 3

                 4

   1.

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu ,oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej

 

od 11 lutego 2019 r

do 15 lutego 2019 r

 

    2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów  branych pod uwagę w postępowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 25 lutego 2019 r

do 08 marca 2019 r

do godz: 14:00

 

 

od 03 kwietnia 2019 r

do 10 kwietnia 2019 r

do godz: 14:00

   3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej

 

 

od 11 marca 2019 r

do 15 marca 2019 r

 

 

od 12 kwietnia 2019 r

do 15 kwietnia 2019 r

   4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

18 marca 2019 r

do godz: 14:00

 

17 kwietnia 2019 r

do godz: 14:00

  5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 21 marca 2019 r

do 29 marca 2019 r

 

 

od 18 kwietnia 2019 r

do 19 kwietnia 2019 r

  6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

03 kwietnia 2019 r

do godz: 14:00

 

23 kwietnia 2019 r

do godz: 14:00

 

 

 

 

 

 

 

Druki zgłoszenia są do pobrania w sekretariacie szkoły

 

Projekt i wykonanie Szkoła Podstawowa w Strzelcach (woj. łódzkie)