logo-fundusze europejskie      logo-bip-szkoła-strzelce

 

Odpłata za obiady – kwiecień 2024r.

 

 

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej- 20 obiadów x 6,00 zł = 120,00 zł

 

Opłaty należy dokonać na rachunek SP. w terminie od 1 do 10 danego miesiąca.

 

Nieobecność ucznia na obiedzie zgłosić można pod nr tel. 799289379w formie SMS, oraz na adres:stolowka@spstrzelce,pl do godziny 8:30 danego dnia.

 

Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Strzelcach ul. Szkolna 3, 99-307 Strzelce

 

Numer rachunku: 79 9035 0007 0000 1010 2000 0010

 

W tytule przelewu należy podać:imię, nazwisko ucznia oraz klasę,korzystającego z posiłku oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata np.: Jan Kowalski, kl. II a, za obiady IV/2024 r.

 

Prosimy o przestrzeganie podanych terminów i wpłatę podanej powyżej kwot ybez zaokrąglania.

 

Przerwy obiadowe:

 

11.45 - 12.05i13.40 – 14.00

 

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w jadłospisie.

 

Projekt i wykonanie Szkoła Podstawowa w Strzelcach (woj. łódzkie)