logo-fundusze europejskie      logo-bip-szkoła-strzelce

Odpłata za obiady - wrzesień 2023r. 

 

Uczniowie szkoły podstawowej i przedszkolaki 18 obiadów * 6,00 zł = 108 zł

Pracownicy 18 obiadów * 8,50 = 153zł

Opłaty należy dokonać na rachunekSP.w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 10 danego miesiąca.

Nieobecność dziecka na obiedzie zgłosić można pod nr tel. 799289379w formie SMS, oraz na adres:stolowka@spstrzelce,pl do godziny 8:30 danego dnia.

Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Strzelcach ul. Szkolna 3, 99-307 Strzelce

Numer rachunku: 79 9035 0007 0000 1010 2000 0010

W tytule przelewu należy obowiązkowo podaćimię, nazwisko dziecka oraz klasę/grupękorzystającego z posiłku oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata np.: Jan Kowalski, kl. II a, za obiady IV/2023 r.

Prosimy o przestrzeganie podanych terminów i wpłatę podanej powyżej kwoty bez zaokrąglania.

Przerwy obiadowe:

11.45 - 12.05i 13.40 – 14.00

 

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w jadłospisie.

Projekt i wykonanie Szkoła Podstawowa w Strzelcach (woj. łódzkie)