logo-fundusze europejskie      logo-bip-szkoła-strzelce

 

 

 

Odpłatność za obiady w miesiącu marcu 2023 r.

 

 

Uczniowie szkoły podstawowej i przedszkolaki 23 obiady * 6,00 zł = 138 zł

Pracownicy 23 obiady * 8,50 = 195,50 zł

Opłaty należy dokonać na rachunek SP. w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 10 danego miesiąca.

Informację o kwocie do wpłaty, oraz nieobecność dziecka na obiedzie zgłosić można pod nr tel. 799289379 również w formie SMS, oraz na adres:stolowka@spstrzelce,pl

Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Strzelcach ul. Szkolna 3, 99-307 Strzelce

Numer rachunku: 79 9035 0007 0000 1010 2000 0010

W tytule przelewu należy obowiązkowo podać: imię, nazwisko dziecka oraz klasę/grupę,korzystającego z posiłku oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata np.: Jan Kowalski, kl. II a, za obiady III/2023 r.

Prosimy o przestrzeganie podanych terminów i wpłatę podanej powyżej kwoty bez zaokrąglania.

Przerwy obiadowe:

11.45 - 12.05i 13.40 – 14.00

Projekt i wykonanie Szkoła Podstawowa w Strzelcach (woj. łódzkie)