logo-fundusze europejskie      logo-bip-szkoła-strzelce

 

 

Rzecznik Praw Ucznia:

 

ü                  to nauczyciel obdarzony zaufaniem i wybrany przez  społeczność uczniowską;

 

ü                  w każdej problematycznej sprawie możesz się do   niego zwrócić;

 

ü         udostępni Ci regulaminy szkolne, wyjaśni ich sens;

 

ü                  wyjaśni, jakie masz prawa ucznia, jak zrozumieć ich zapis;

 

ü                  jest mediatorem w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych;

 

ü                  występuje w interesie indywidualnym jak i grupowym;

 

ü                  można zgłaszać mu sytuacje szkolne i pozaszkolne;

 

ü                  nie robi niczego, czego Ty nie zaakceptujesz;

 

ü                  zachowuje dyskrecję i takt ………………….. SPRÓBUJ!

 

 

 

Funkcję Rzecznika  Praw Ucznia w roku szkolnym 2023/2024 w szkole pełni

 

 

 

Pan Ariel Rożnowski

 

 

 

 

Z Rzecznikiem Praw Ucznia możesz porozmawiać

 

CODZIENNIE na każdej przerwie.

 

 

 

 

 

 

 

ü       Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

 

·        Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.

 

·        Zwiększenie świadomości prawnej uczniów, rodziców, nauczycieli.

 

·        Działania na rzecz współpracy społeczności szkolnej odnośnie zadań i obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły, Szkolnego Programu Wychowawczego .

 

 

 

ü       Środki działania Rzecznika Praw Ucznia:

 

 

 

·        Rozpatrywanie indywidualnych skarg.

 

·        Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.

 

·        Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw.

 

·        Współpraca z  pedagogiem.

 

·        Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających problemom szkolnym.

 

·        Swobodne działanie w ramach obowiązujących regulaminów i trybów postępowania.

 

·        Podejmowanie działań na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli, rodziców.

 

 

 

 ü       Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest:

 

 

 

·        Obserwacja realizacji praw ucznia w szkole.

 

·        Czuwanie nad przestrzeganiem praw ucznia.

 

·        Ingerowanie w każdym przypadku, gdy naruszone zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.

 

·        Reprezentowanie interesów ucznia wobec Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły.

 

·        Występowanie do Dyrektora z odpowiednimi wnioskami dotyczącymi realizacji praw ucznia.

 

·        Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy dotyczącej ich praw i obowiązków.

 

 

 

 

 

Pamiętaj!

 

 

 

 

 

W każdym przypadku zwracasz się do osób kompetentnych.

 

Możesz liczyć na ich pomoc i dyskrecję.

 

Nie jesteś sam. Nie zamykaj się ze swoim problemem.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ważne telefony:

24 254 27 93 - Policyjny telefon zaufania w Kutnie

 

0 800 12 00 02 – telefon dla ofiar przemocy w rodzinie

Projekt i wykonanie Szkoła Podstawowa w Strzelcach (woj. łódzkie)