logo-fundusze europejskie      logo-bip-szkoła-strzelce

News

Do sukcesu nie ma żadnej windy,
trzeba iść po schodach.

Emil Oesch

Kolejny rok szkolny za nami…

 

      W piątek, tj. 23 czerwca, odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023. Swoją obecnością zaszczycili nas tego dnia szanowni goście  – Wójt Gminy Strzelce – pan Tomasz Grabowski, proboszcz parafii – ksiądz Radosław Czarniak,  Przewodnicząca Rady Gminy – pani Teresa Sobczyk oraz Przewodnicząca Rady Rodziców – pani Magdalena Wasilewska.

Podczas ceremonii pani dyrektor Jolanta Piotrowicz-Albiniak podsumowała pracę  nauczycieli oraz pracowników, dziękując wszystkim za włożony w wykonywaną pracę trud, za życzliwość i troskę o kształcenie właściwych postaw uczniów oraz budowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

Szczególne podziękowania złożyła pani Barbarze Jóźwiak, która po wielu latach pracy przeszła na zasłużoną emeryturę. Pani dyrektor wspomniała również o działaniach rodziców zaangażowanych w pracę szkoły i wspierających różne, realizowane w tym roku inicjatywy.

Słowa uznania skierowała jednak przede wszystkim do uczniów, gratulując szczególnie tym, którzy ukończyli kolejny etap nauki z wyróżnieniem (113 uczniów w klasach edukacji wczesnoszkolnej, a 61 w klasach IV-VIII).

Miło nam poinformować, że do grona uczniów z najwyższą średnią ocen w szkole należą:

Marcel Denarski (kl. VIII B)– 5,86

Adam Wieczorek (kl. VI A)– 5,75

Julia Grabowska (kl. IV A)– 5,73

Zuzanna Wasilewska (kl. VIII B) – 5, 72

          Podsumowanie wyników w nauce połączone zostało ponadto z niezwykle ważnym wydarzeniem, jakim  było pożegnanie uczniów klas ósmych, którzy 23 czerwca stawali się absolwentami szkoły. Z tej okazji przygotowali oni pod kierunkiem wychowawców niezwykłe przedstawienie. Słowno-muzyczny montaż w motywem marinistycznym stał się niezwykłą parabolą –  kilka lat nauki porównano do rejsu po morzu, a uczniów do żeglarzy starających się obrać najlepszy kierunek i cel. Atmosferę końca pewnego etapu podkreślały doskonale dobrane piosenki – zwłaszcza ostatnia, jaką ósmoklasiści  odśpiewali z wychowawcami, symbolicznie żegnając się ze sobą i dziękując za wspólnie spędzone lata.

   Po oficjalnej uroczystości nastąpiły jeszcze krótkie spotkania uczniów poszczególnych oddziałów z wychowawcami,  a potem nadeszły upragnione wakacje…

Życzymy wszystkim udanego wypoczynku, słonecznych dni lata i niezapomnianych przygód, a tegorocznym absolwentom – sukcesów
w kolejnym etapie edukacyjnym i dokonywania najlepszych wyborów.

View the embedded image gallery online at:
https://spstrzelce.pl/index.php/aktual?start=45#sigFreeId2b6a300eeb

 

 

W roku szkolnym 2022/2023 od października do maja klasa IVa i Va wzięła udział w  II OGÓLNOPOLSKIM PROJEKCIE KATECHETYCZNYM  „W DOMU, W PRZEDSZKOLU, W SZKOLE Z BOGIEM”.

Projekt opierał się na aktualnej Podstawie Programowej katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce i podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023. 

Do udziału w projekcie zgłosiło się 335 podmiotów (przedszkola i szkoły) z całej Polski oraz Danii. Uczestniczyło w nim około 37 tys. dzieci.

Zadań projektowych do wyboru było 20, ale uczestnicy, aby uzyskać certyfikat dla swojej szkoły, musieli wykonać ich 10. Jako szkoła zrealizowaliśmy 11 zadań, których wykonanie udokumentowaliśmy poprzez zamieszczenie zdjęć i prac uczniów na grupie na Facebooku oraz szkolnej stronie internetowej.

 

Głównymi celami tego projektu było:

1. Odkrywanie tajemnicy osobowego Boga objawiającego ludziom swoją miłość.

2. Ukazanie Jezusa Chrystusa-Syna Bożego zrodzonego z Maryi.

3. Zapoznanie z najważniejszymi wydarzeniami z życia Jezusa Chrystusa świętowanymi w roku liturgicznym.

4. Kształtowanie miłości do Boga i opartej na niej relacji z ludźmi.

5. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka.

6. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami  i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

7. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro  i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

 

Zrealizowaliśmy takie zadania jak:

1. „W gronie Aniołów i Archaniołów”- przybliżenie uczniom postaci jednego z Archaniołów, których wspomnienie obchodzone jest  29 września.

2 „Śladami wiary naszych przodków”- poznanie miejsc w najbliższej okolicy, które mogą być uznane za „pomniki wiary”.

3. „Marana tha”- przyjdź Panie Jezu- zapoznanie z tradycją Mszy Świętych roratnia, zachęcenie do udziału.

4. „Wszyscy wszystkim ślą życzenia”- przygotowanie kartek z chrześcijańskimi życzeniami bożonarodzeniowymi.

5. „Skarbiec modlitwy”- stworzenie klasowego modlitewnika ze zbiorem tekstów modlitw odmawianych na katechezie w ciągu całego roku liturgicznego.

6. „Rekolekcje przeżywamy, w kościele się spotykamy”-zorganizowanie wspólnego wyjścia na Mszę Świętą podczas rekolekcji wielkopostnych w parafii, na terenie której znajduje się szkoła.

7. „Od śmierci do życia”- zapoznanie z przesłaniem jakie niesie ze sobą Triduum Paschalne; stworzenie plakatu bądź grafiki przedstawiającej symbolikę poszczególnych dni.

8. „Stąd wyjdzie iskra…”- Sanktuarium Bożego miłosierdzia w Łagiewnikach znakiem Bożej miłości. Zapoznanie z historią Sanktuarium oraz poznanie jego znaczenia w kontekście rozwoju kultu miłosierdzia Bożego.

9. „Kolory roku liturgicznego”- wprowadzenie kolorów związanych    z poszczególnymi okresami roku liturgicznego.

10.„Królowo Polski- módl się za nami”- zapoznanie z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej oraz jego historią.

11. „Mój pomysł na… katechezę”-zadanie specjalne dla katechetów.

 

 Był to czas owocny, pełen kreatywnych pomysłów i zaangażowania uczniów.

Cały projekt został podsumowany ankietą ewaluacyjną. W ramach podziękowań otrzymaliśmy certyfikaty za aktywny i twórczy udział  w projekcie katechetycznym.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczniów biorących udział  w projekcie.

 

Koordynator projektu w szkole -  Elżbieta Laskowska i Marta Podel

View the embedded image gallery online at:
https://spstrzelce.pl/index.php/aktual?start=45#sigFreeId07e1e76d3f

 

W środę, 7  czerwca 2023 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji Jak nie czytam, jak czytam, której celem stało się  zachęcenie do lektury wybranego dzieła literackiego i propagowanie rozwoju czytelnictwa. Organizatorem głównym tego przedsięwzięcia była redakcja miesięcznika Biblioteka w Szkole, do której – jako współorganizatorzy – dołączyło się tysiące bibliotek lokalnych.

Nasza biblioteka połączyła siły z biblioteką gminną, ustalając wcześniej szczegóły wydarzenia. W godzinach przedpołudniowych, a dokładnie o 10.00, wszyscy uczniowie z nauczycielami zebrali się przed budynkiem szkoły, aby wspólnie zagłębić się w krótką lekturę wybranego dzieła i uwiecznić ten moment na wspólnym zdjęciu.

Dziękujemy wszystkim za udział i mamy nadzieję, że dzięki akcji wielu jej uczestników lepiej zrozumie przesłanie o potrzebie czytania.

Bibliotek szkolna

View the embedded image gallery online at:
https://spstrzelce.pl/index.php/aktual?start=45#sigFreeId0fda303496

Mam przyjemność przekazać informację, iż w tegorocznym konkursie „Mój las” organizowanym przez LOP oraz  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa  uczeń naszej szkoły

Jakub Leszczyński otrzymał III miejsce na etapie rejonowym.

 Rozdanie nagród odbyło się 16.06.2023r. w  siedzibie Nadleśnictwa  Kutno w Chrośnie.

                            Serdeczne gratulacje dla Jakuba i życzenia dalszych sukcesów !

                                                                                                                                                Jolanta Janik

View the embedded image gallery online at:
https://spstrzelce.pl/index.php/aktual?start=45#sigFreeId50399eb029

 

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła realizowała program profilaktyczny „Trzymaj formę” . W ramach programu zorganizowany został szkolny konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia. Uczniowie mieli do rozwiązania 24 zadania z zakresu odżywiania, higieny, profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Konkurs odbył się na platformie Quizizz.  Wśród zwycięzców znaleźli się :

1.     Tobiasz Krzeszewski- kl. IIIc- I miejsce

2.     Alicja Moziakowska –kl. VIa-  II miejsce

3.     Michalina Michalak –kl. VIIIb-  III miejsce

 

Gratulacje dla  wszystkich uczestników konkursu, a w szczególności dla tych, którzy zdołali osiągnąć najwyższe wyniki.

                                                                                     Organizator konkursu  -    Jolanta Janik

View the embedded image gallery online at:
https://spstrzelce.pl/index.php/aktual?start=45#sigFreeIdfd9d6293c7

 

Projekt i wykonanie Szkoła Podstawowa w Strzelcach (woj. łódzkie)