logo-fundusze europejskie      logo-bip-szkoła-strzelce

News

Szanowni Rodzice,

Bezpieczeństwo Państwa dzieci jest dla nas  najważniejsze, dlatego Dyrekcja szkoły przypomina o najważniejszych zasadach, których wszyscy musimy przestrzegać, aby w maksymalnym stopniu zapewnić opiekę dzieciom. Konieczna jest nasza współpraca w tym zakresie .

Przypominamy:

1. Uczeń przebywa w budynku szkolnym pod opieką nauczycieli dyżurujących od godz. 8.00, za wyjątkiem uczniów, którzy są zapisani do porannej grupy świetlicowej.( od 6.45).

Jeśli dziecko przyszło do szkoły przed wyznaczonymi godzinami dyżurów, odpowiedzialność za nie ponoszą rodzice.

2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych ponosi nauczyciel prowadzący, ale uczniowie zobowiązani są do przestrzegania ustalonych zasad i regulaminów.

3. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia podczas przerw ponosi nauczyciel dyżurujący, ale uczniowie muszą postępować zgodnie z regulaminem i nie stwarzać zagrożenia ani dla siebie, ani dla innych.

4. W czasie przeznaczonym na zajęcia lekcyjne , pozalekcyjne i świetlicowe,  a także podczas przerw między zajęciami uczeń  nie może opuszczać terenu szkoły.

5.  Po zakończeniu zajęć szkolnych uczniowie opuszczają szkołę lub udają się do świetlicy szkolnej.( Muszą tam zostać zapisani przez rodzica).

6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia z udziałem ucznia, ani za wypadki ucznia w czasie samowolnego opuszczania terenu szkoły lub samowolnego przebywania na jej terenie bez opieki.( również na  placu zabaw, czy Orliku)

7. Jeśli uczeń po swoich  zakończonych lekcjach nie poszedł do domu, ani nie przebywa w świetlicy szkolnej, to jego zachowanie jest traktowane jako samowolne przebywanie na terenie szkoły bez opieki i szkoła nie ponosi odpowiedzialności za tego ucznia.

8. Uczeń po zakończonych lekcjach powinien pójść do domu. Jeśli jednak z różnych powodów nie jest to możliwe, a czeka na zajęcia pozalekcyjne, powinien w tym dniu być zapisany do świetlicy i przebywać pod opieką wychowawcy świetlicy. Szkoła zapewnia   opiekę świetlicową  codziennie do godz. 15.50.

9. Na terenie szkoły są również organizowane  zajęcia pozaszkolne przez inne podmioty niż szkoła (Firma YourSuccess Ida Kozubska – nauka języka angielskiego). Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci oczekujących na te zajęcia , w czasie ich trwania oraz po ich zakończeniu. Pełną odpowiedzialność ponosi wtedy  rodzic, organizator zajęć i prowadzący.

 

10.Uczniowie dojeżdżający bezwzględnie do czasu odjazdu autobusu przebywają pod opieką wychowawców świetlicy. Jeśli nie wracają w danym dniu autobusem ze szkoły, to wychowawca świetlicy powinien mieć od rodzica taką informację.

 

 

Bardzo prosimy o dostosowanie się do powyższych zasad. Każdy rodzic powinien mieć dokładną informację, o której kończy lekcje dziecko w danym dniu, na jakie zajęcia pozalekcyjne uczęszcza, o której się zaczynają i czy w związku z tym istnieje konieczność zapisania go do świetlicy. Tylko wtedy zarówno Państwo, jak i my, będziemy mieć pewność, że dziecko  nie pozostaje bez opieki.

 

                                                                      Dyrektor Szkoły Jolanta Piotrowicz-Albiniak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym roku podczas akcji Narodowe Czytanie 2023 zapoznaliśmy się z utworem Elizy Orzeszkowej – piękną, refleksyjną książką doskonale oddającą klimat polskości i niosąca ze sobą patriotyczne przesłanie. W ramach współpracy bibliotek: szkolnej, gminnej i miejskiej w Kutnie zorganizowane zostało w naszej szkole spotkanie, podczas którego uczniowie odczytali fragmenty powieści ,,Nad Niemnem”. Poza przedstawicielami wspomnianych instytucji swoją obecnością zaszczyciły nas również panie z Klubu Seniora w Strzelcach, które wykazały się ogromną wiedzą na temat literatury polskiej.

 

Po krótkich przemowach pań z biblioteki, zgromadzeni goście oraz uczniowie mieli okazję wsłuchać się w zachwycające opisy nadniemeńskiej przyrody przeplatające się z losami i codziennością życia rodzin Bohatyrowiczów i Korczyńskich oraz wielu innych, barwnych postaci. Dzięki temu mieli niecodzienną okazję przypomnieć sobie o dziedzictwie powstania styczniowego i lepiej zrozumieć, jak istotna jest dbałość o pamięć narodową dla losów nie tylko własnego regionu, ale także wszystkich innych narodów.

 

Dziękujemy wszystkim za obecność, a paniom z biblioteki w Strzelcach i w Kutnie za współpracę, dzięki której możemy przypominać o ważnej roli literatury w życiu każdego z nas…

 

J. Kołodziejska, I. Kucharska

 

View the embedded image gallery online at:
https://spstrzelce.pl/index.php/aktual?start=40#sigFreeIdbae5a19078

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, ich rodziców, opiekunów na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024, które odbędzie się dnia 4 września 2023 r. w poniedziałek o godzinie 9.30 na hali sportowej.  

 

Do zobaczenia!

Jolanta Piotrowicz-Albiniak

Dyrektor SP w Strzelcach

 Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Europa i ja”  II edycja


          Rok szkolny 2022/2023

                                                                                      

  

W roku szkolnym 2022\2023 nasza szkoła brała udział II edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „ Europa i ja”.

Koordynatorem projektu była Agnieszka Gładysiak.

Projekt składał się z listy 10 zadań, należało zrealizować minimum 7 zadań. Każde zadanie zostało udokumentowane i wstawione w dowolnej formie na grupie Facebookowej (np. film, zdjęcia, prezentacja).

Wraz z A.Gładysiak oraz kl.4b zadania projektowe zrealizowali nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: E.Cykowska, E.Cierpikowska, S.Pacholec, A.Lachowicz, L.Brylska, B.Jóźwiak ze swoimi klasami.

Cele Projektu:

- przybliżenie dzieciom w wieku przedszkolnym i uczniom szkół podstawowych wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie,

- zdobywanie nowych doświadczeń i rozwijanie zainteresowań dotyczących Europy,

- pozyskiwanie nowych informacji na temat kultur innych państw,

- integracja zespołu klasowego oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie,

- integracja środowiska pedagogicznego realizującego Projekt,

- wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela,

- nauka przez zabawę.

 

 Poprzez udział w Projekcie uczestnicy zdobyli nowe doświadczenia, rozwinęli zainteresowania dotyczące Europy, promowali swoją szkolną placówkę oraz nawiązali współpracę z innymi szkołami.

                                                                                                                                Opracowała: Agnieszka Gładysiak


Projekt i wykonanie Szkoła Podstawowa w Strzelcach (woj. łódzkie)