logo-fundusze europejskie      logo-bip-szkoła-strzelce

W roku szkolnym 2023/2024 od października do maja klasy Vb, VIa i VIb i wzięli  udział w  III OGÓLNOPOLSKIM PROJEKCIE KATECHETYCZNYM  „W DOMU, W PRZEDSZKOLU, W SZKOLE Z BOGIEM”.

 

Projekt opierał się na aktualnej Podstawie Programowej katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce i podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024. 

 

Do udziału w projekcie zgłosiło się 312 podmiotów (przedszkola i szkoły) z całej Polski oraz Danii. Uczestniczyło w nim około 44 tys. dzieci.

 

Zadań projektowych do wyboru było 20, ale uczestnicy, aby uzyskać certyfikat dla swojej szkoły, musieli wykonać ich 10. Jako szkoła zrealizowaliśmy 13 zadań.

 

Głównymi celami tego projektu było:

 

1.Odkrywanie tajemnicy osobowego Boga objawiającego ludziom swoją miłość.

 

2.Ukazanie Jezusa Chrystusa-Syna Bożego zrodzonego z Maryi.

 

3.Wprowadzanie w historię zbawienia oraz jej aktualizacja w roku liturgicznym i życiu człowieka.

 

4.Kształtowanie miłości do Boga i opartej na niej relacji z ludźmi.

 

5.Pogłębianie rozumienia znaczenia sakramentów świętych dla życia chrześcijanina.

 

6.Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

 

7.Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra.

 

Zrealizowaliśmy takie zadania jak:

 

1. „Nasze miejsce do modlitwy”

 

2. „Śladami biblijnych ogrodów”

 

3. „Odmawiajcie różaniec” -odpowiadamy na prośbę Maryi"

 

4  „Jan Paweł II znany czy nie znany?”

 

5. „Pomożemy, bo możemy”

 

6. „NIEDZIELA” – jak świętować, żeby inni nie musieli pracować?

 

7. „W rodzinie wzrastamy w wierze”

 

8 „Rekolekcje przeżywamy, w kościele się spotykamy”

 

9. „Poznajemy miejsca święte”

 

10. „Różne Oblicza Matki Bożej”

 

11. „Boże Ciało – procesja znakiem naszej wiary”

 

12. „W Sercu Jezusa nasza obrona”

 

13.  „Mój pomysł na… katechezę”

 

 Był to czas owocny, pełen kreatywnych pomysłów i zaangażowania uczniów.

 

Uczniowie mieli  liczne okazje do tego, by lepiej poznać genezę i prawdziwe znaczenie wielu tradycji chrześcijańskich oraz znajdujące się w ich najbliższej okolicy miejsca będące wyrazem wiary ich przodków.

 

Cały projekt został podsumowany ankietą ewaluacyjną. W ramach podziękowań otrzymaliśmy certyfikaty za aktywny i twórczy udział  w projekcie katechetycznym.

 

Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczniów biorących udział  w projekcie.

 

 

 

Koordynator projektu w szkole -  Elżbieta Laskowska i Marta Podel

 

 

Projekt i wykonanie Szkoła Podstawowa w Strzelcach (woj. łódzkie)