logo-fundusze europejskie      logo-bip-szkoła-strzelce

 Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Europa i ja”  II edycja


          Rok szkolny 2022/2023

                                                                                      

  

W roku szkolnym 2022\2023 nasza szkoła brała udział II edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „ Europa i ja”.

Koordynatorem projektu była Agnieszka Gładysiak.

Projekt składał się z listy 10 zadań, należało zrealizować minimum 7 zadań. Każde zadanie zostało udokumentowane i wstawione w dowolnej formie na grupie Facebookowej (np. film, zdjęcia, prezentacja).

Wraz z A.Gładysiak oraz kl.4b zadania projektowe zrealizowali nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: E.Cykowska, E.Cierpikowska, S.Pacholec, A.Lachowicz, L.Brylska, B.Jóźwiak ze swoimi klasami.

Cele Projektu:

- przybliżenie dzieciom w wieku przedszkolnym i uczniom szkół podstawowych wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie,

- zdobywanie nowych doświadczeń i rozwijanie zainteresowań dotyczących Europy,

- pozyskiwanie nowych informacji na temat kultur innych państw,

- integracja zespołu klasowego oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie,

- integracja środowiska pedagogicznego realizującego Projekt,

- wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela,

- nauka przez zabawę.

 

 Poprzez udział w Projekcie uczestnicy zdobyli nowe doświadczenia, rozwinęli zainteresowania dotyczące Europy, promowali swoją szkolną placówkę oraz nawiązali współpracę z innymi szkołami.

                                                                                                                                Opracowała: Agnieszka Gładysiak


Projekt i wykonanie Szkoła Podstawowa w Strzelcach (woj. łódzkie)