logo-fundusze europejskie      logo-bip-szkoła-strzelce

W roku szkolnym 2022/2023 od października do maja klasa IVa i Va wzięła udział w  II OGÓLNOPOLSKIM PROJEKCIE KATECHETYCZNYM  „W DOMU, W PRZEDSZKOLU, W SZKOLE Z BOGIEM”.

Projekt opierał się na aktualnej Podstawie Programowej katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce i podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023. 

Do udziału w projekcie zgłosiło się 335 podmiotów (przedszkola i szkoły) z całej Polski oraz Danii. Uczestniczyło w nim około 37 tys. dzieci.

Zadań projektowych do wyboru było 20, ale uczestnicy, aby uzyskać certyfikat dla swojej szkoły, musieli wykonać ich 10. Jako szkoła zrealizowaliśmy 11 zadań, których wykonanie udokumentowaliśmy poprzez zamieszczenie zdjęć i prac uczniów na grupie na Facebooku oraz szkolnej stronie internetowej.

 

Głównymi celami tego projektu było:

1. Odkrywanie tajemnicy osobowego Boga objawiającego ludziom swoją miłość.

2. Ukazanie Jezusa Chrystusa-Syna Bożego zrodzonego z Maryi.

3. Zapoznanie z najważniejszymi wydarzeniami z życia Jezusa Chrystusa świętowanymi w roku liturgicznym.

4. Kształtowanie miłości do Boga i opartej na niej relacji z ludźmi.

5. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka.

6. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami  i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

7. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro  i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

 

Zrealizowaliśmy takie zadania jak:

1. „W gronie Aniołów i Archaniołów”- przybliżenie uczniom postaci jednego z Archaniołów, których wspomnienie obchodzone jest  29 września.

2 „Śladami wiary naszych przodków”- poznanie miejsc w najbliższej okolicy, które mogą być uznane za „pomniki wiary”.

3. „Marana tha”- przyjdź Panie Jezu- zapoznanie z tradycją Mszy Świętych roratnia, zachęcenie do udziału.

4. „Wszyscy wszystkim ślą życzenia”- przygotowanie kartek z chrześcijańskimi życzeniami bożonarodzeniowymi.

5. „Skarbiec modlitwy”- stworzenie klasowego modlitewnika ze zbiorem tekstów modlitw odmawianych na katechezie w ciągu całego roku liturgicznego.

6. „Rekolekcje przeżywamy, w kościele się spotykamy”-zorganizowanie wspólnego wyjścia na Mszę Świętą podczas rekolekcji wielkopostnych w parafii, na terenie której znajduje się szkoła.

7. „Od śmierci do życia”- zapoznanie z przesłaniem jakie niesie ze sobą Triduum Paschalne; stworzenie plakatu bądź grafiki przedstawiającej symbolikę poszczególnych dni.

8. „Stąd wyjdzie iskra…”- Sanktuarium Bożego miłosierdzia w Łagiewnikach znakiem Bożej miłości. Zapoznanie z historią Sanktuarium oraz poznanie jego znaczenia w kontekście rozwoju kultu miłosierdzia Bożego.

9. „Kolory roku liturgicznego”- wprowadzenie kolorów związanych    z poszczególnymi okresami roku liturgicznego.

10.„Królowo Polski- módl się za nami”- zapoznanie z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej oraz jego historią.

11. „Mój pomysł na… katechezę”-zadanie specjalne dla katechetów.

 

 Był to czas owocny, pełen kreatywnych pomysłów i zaangażowania uczniów.

Cały projekt został podsumowany ankietą ewaluacyjną. W ramach podziękowań otrzymaliśmy certyfikaty za aktywny i twórczy udział  w projekcie katechetycznym.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczniów biorących udział  w projekcie.

 

Koordynator projektu w szkole -  Elżbieta Laskowska i Marta Podel

 

Projekt i wykonanie Szkoła Podstawowa w Strzelcach (woj. łódzkie)