logo-fundusze europejskie      logo-bip-szkoła-strzelce

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym będzie przeprowadzony zgodnie z harmonogramem od 23 do 25 maja (wtorek-czwartek) 2023 roku. wym egzamin odbędzie się od 11 do 13 stycznia (środa-piątek) 2023 r. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłoszone zostaną 3 lipca 2023 r. w systemie ZIU dostępnego na stronie www.wyniki.edu.pl.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem kończącym szkołę podstawową, a jego wynik jest istotny podczas rekrutacji do szkoły średniejEgzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, przeprowadzanym z 3 przedmiotów wyłącznie w formie pisemnej. Oznacza to, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową. 

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, ponieważ nie jest określony minimalny próg zdawalności. Arkusze egzaminacyjne zawierać będą zarówno zadania zamknięte oraz otwarte, a za rozwiązanie zadań maksymalnie będzie można uzyskać 105 punktów. W zależności od przedmiotu czas trwania egzaminu ósmoklasisty waha się od 90 do 120 minut.

                                                                                                       Jolanta Piotrowicz-Albiniak

Projekt i wykonanie Szkoła Podstawowa w Strzelcach (woj. łódzkie)