logo-fundusze europejskie      logo-bip-szkoła-strzelce

 

Pamiętamy!

 

Z uwagi na zbliżający się dzień 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych,  samorząd uczniowski wraz z p. I. Kucharską i p. R. Filipiak zorganizował akcję zbiórki zniczy. Każdy uczeń mógł przynieść lampkę, by dołączyć do piątkowej akcji ,,Pamiętamy!” organizowanej przez samorząd uczniowski.

 

16  października przedstawiciele samorządu – Marta Matysik, Zuzanna Pakulska oraz nasza wolontariuszka Kamila Postolska wybrały się wraz z opiekunem na strzelecki cmentarz, aby uprzątnąć mogiły poległych w 1939 roku żołnierzy i powstańców styczniowych, wśród których znajduje się profesor Józef Wabner – szkolny znajomy Stefana Żeromskiego.

 

Po oczyszczeniu terenu wokół grobów na każdym pomniku zapalono znicze.
By uzmysłowić dzieciom  potrzebę dbałości o te miejsca, opiekunka przypomniała historię poległych bohaterów walki o wolność i podkreśliła konieczność szacunku wobec takich postaw. 

 

 

 

Projekt i wykonanie Szkoła Podstawowa w Strzelcach (woj. łódzkie)