logo-fundusze europejskie
 

 

 

 


GMINA STRZELCE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p. tyt.: “NIE TYLKO DLA ORŁÓW - kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach”

 

Zapraszamy do udziału w zajęciach

Rekrutacja na wymienione niżej zajęcia odbywa się w terminie od 02.09.2019r. do 17.09.2019r.

GRA BIZNESOWA - symulacja przedsiębiorstwa 6 grup, klasy. IV-VIII, grupa 8 osób

 

CREATIVE BEASTS -porozumiewanie się w języku angielskim, kreatywność i innowacyjność,  2 grupy, klasy. IV-VIII, grupa 8 osób

 

Marzena Reszke-Zajęcia rozwijające z biologii z wykorzystaniem metody eksperymentu : 1gr. ,klasy VII-VIII, grupa 8 osób

Ewelina Czerwińska - Zajęcia rozwijające z  chemii z wykorzystaniem metody eksperymentu, : 1gr. ,klasy VII-VIII, grupa 8 osób

Zajęcia TIK, kreatywność i innowacyjność- ZAJĘCIA Z GRAFIKI , klasy IV-VI, 1gr. grupa 8 osób

 

Zajęcia TIK, ZAJĘCIA Z TECHNIKI KRĘCENIA FILMU PRZY UŻYCIU SPRZĘTU CYFROWEGO, 1gr. ,klasy VII-VIII, grupa 8 osób

 

 

Koordynator-  Marta Łykowska

Projekt i wykonanie Szkoła Podstawowa w Strzelcach (woj. łódzkie)