logo-fundusze europejskie
 

 

28 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Strzelce Wójt Tomasz Grabowski wręczył Akt Nadania Stopnia Awansu Zawodowego nauczycielce Szkoły Podstawowej w Strzelcach ELWIRZE OLKIEWICZ-BUJKO. Dołączyła ona do grona nauczycieli mianowanych.

Ponadto nauczycielka złożyła uroczyste ślubowanie: "Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg", potwierdzając je podpisem.

Składam gratulacje nowo mianowanej nauczycielce,  życząc satysfakcji z osiągnięć w pracy zawodowej, a także wytrwałości w kontynuacji podejmowanych wyzwań.

 

                                                Dyrektor szkoły Jolanta Piotrowicz-Albiniak

Znalezione obrazy dla zapytania gratulacje gify ruchome

 

 

Projekt i wykonanie Szkoła Podstawowa w Strzelcach (woj. łódzkie)